ДИЗАЙН

 

Adobe Photoshop,  Corel DRAW

Базов курс по Adobe Photoshop

 

Съботно-неделен курс.

 

Осем дни по 4 часа - 32 часа.

 

Група от 5 човека.

Общо въведение и Навигация в Adobe Photoshop

 

Общо представяне на Photoshop, отваряне на файлове, интерфей, файлови формати, прозорци и табулатори, панели и работно пространство, команда Zoom, размер на изображението, запазване на изображението, използване на изображения от интернет...

 

 

Основни инструменти в Adobe Photoshop

 

Tool Panel, Lasso, Quick Selection and Magic Wand Tools, Brush, Color Replacement Tool, Gradient Tool, Blur, Sharpen, Burn and Dodge Tool...

Практическа работа

Обработка на изображения

 

                                               Достъп до учебни материали

Базов курс по Corel DRAW

 

Съботно-неделен курс.

 

Осем дни по 4 часа - 32 часа.

 

Група от 5 човека.

Въведение в CorelDRAW

Какво представлява векторната графика и с какво се различава от растерната, начален екран, навигация, инструменти, цветови модели, вмъкване на външен файл, запазване, файлови формати и затваряне на документи, експортиране на файл...

Основни действия в CorelDRAW

Трансформации, копиране, поставяне, клониране и изтриване, подравняване и разпределяне, помощна мрежа, слоеве, групиране...

 

Инструменти за рисуване, чертане и оформяне на векторни обекти и криви в CorelDRAW

Видове криви, сегменти и възли. моделиране и редактиране, рисуване, изчертаване...

 

Работа със запълвания, видове запълвания в в CorelDRAW

Запълване, очертаване, очертания...

 

Специални ефекти в CorelDRAW

Деформация, придаване на обемност, копиране, клониране...

 

                                                              Достъп до учебни материали

 

 

Консултант, преподавател и дизайнер ф. х. Иван Попов