и
ИВАН  ПОПОВ 2D/3D дизайнер
фотограф - художник
системен администратор
ии
E-MAIL: admin@otvaszavas.eu       SKYPE: admin.otvaszavas.eu     European portral From YOU for YOU International
печатни
и
Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за благото на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо.
                                                                                                                                                 Константин Йосиф Иречек
 

Дизайнерски услуги

и
Обучение по Концептуален уникален Web дизайн с авангардни технологии на Adobe Corp.
Курс по фотография - документална, рекламна, художествена, сюреалистична, журналистическа фотография .....
Оптична и цифрова фотография - документална, рекламна, художествена, сюреалистична и журналистическа фотография
Анимация, Постпродукция DVCPRO, HDTV, TV,  CorpMPEG4
Заснемане, монтаж, 2D и 3D ефекти на видеоклипове
Вграждане на дикторски текст, запис и добавяне дикторски звук във видеоклипове
Извличане на аудиозаписи от видеоклипове и видеофилми
Обучение по първоначален дизайн и изготвяне на реклама
Дизайн и изготвяне на електронна реклама - фирмени презентации, представяне на продукти и услуги, статични и анимирани 
     банери и др.
Дизайн и изготвяне на интернет реклама - фирмено представяне в интернет, представяне на продукти и услуги, позициониране
     на банери и др.
Дизайн и изготвяне на печатна реклама - фирмен знак, търговска марка, флаери, каталози, календари, визитни картички и др.
Дизайн и изготвяне на еднократни и периодични печатни издания - книги, брошури, справочници, указатели и др.
Предпечатна подготовка на издания - цветоотделяне, цветни проби, оформяне на печатни коли, проверка на шрифтове и др.
Проектиране, конструктуиране и изграждане на Концептуални уникални Web сайтове, портали, портфолио, лични страници
Редизайн на сайтове, портали, портфолио, лични страници
Цифрова обработка на графики и фотографии - корекция на мащаб, наклон, цвят, контраст, цветен шум, изрязване на
     фрагменти, сглобяване на изображение от отделни елементи и др.

  При желание от клиента дизайнерските услуги могат да се извършват и на място

и
и
Хардуер
и
Диагностика на дънни платки, видеокарти, мрежови карти, твърди дискове, монитори, рутери, суичи
Ремонт на компютри, лаптопи, принтери, скенери и друга периферия
Подмяна на вентилатори, захранващи блокове, кабели, дънни платки, видеокарти, мрежови карти, твърди дискове, монитори,
     рутери, суичи
Асемблиране, инсталиране, абонаментно поддържане на компютри и компютърни мрежи
Отстраняване на хардуерни и софтуерни проблеми
Създаване и настройване на безжичен и кабелен интернет
Изграждане и поддържане на локални компютърни мрежи
И други процедури и операции при конкретно възникнали проблеми с хардуера

     При желание от клиента хардуерните услуги могат да се извършват и на място

и
и
Софтуер
и
Инсталиране и преинсталиране на операционни системи и приложен софтуер
Обучение на служители за работа с компютърни системи, периферия, софтуер
Инсталиране и актуализиране на драйвери
Превеждане на приложни програми от английски и руски на български език
И други процедури и операции при конкретно възникнали проблеми със софтуера

     При желание от клиента софтуерните услуги могат да се извършват и на място

и
и
Компютърни услуги
и
Абонаментно поддържане на компютърни системи и локални компютърни мрежи
Премахване на вируси и троянски коне, създаване и настройване на антивирусна защита
Възстановяване на изтрити данни от твърди дискове, флаш устройства
Почистване на компютърни компоненти от прах

     При желание от клиента компютърните услуги могат да се извършват и на място

и
и
Интернет услуги
и
Избиране, регистриране и инсталиране в подходящ хостинг на домейни и Add-On домейни
Хостване и администриране на интернeт страници, сайтове, портали
Актуализиране на информация в интернeт страници, сайтове, портали
Създаване, настройване и управление на имейл акаунти
Прехвърляне на сайтове и домейни от един на друг хост
Поддържане, SEO оптимизиране, регистриране в търсещи машини и насочващи сайтове на сайтове и портали
Популяризиране на сайтове и портали в определени географски райони
Абонаментно поддържане на сайтове и портали
Превеждане на сайтове от български на румънски език и от румънски на български език

     При желание от клиента интернет услугите могат да се извършват и на място

и
и
Експертни услуги
и
Обучение по Дигитален маркетинг
Обучение по Защита на информацията в компютърни системи, мрежи, Web сайтове
Обучение по Стратегии за издирване и използване на електронна информация
Организиране и провеждане на Webinari
Инсталиране, организиране и провеждане на онлайн обучения
Интернет маркетинг - проучване и изготвяне на маркетингова стратегия за фирмен сайт, продукти, услуги
Прилагане на интернет маркетингова стратегия за фирмен сайт, продукти, услуги
Съдействие за регистриране на фирмен знак и търговска марка
Превеждане на информация от български на румънски език и от румънски на български език
Анализ и експертиза на оптична и цифрова фотография
Анализ и експертиза на видеозаписи
и
и
и

      Успелите можещи са се съсредоточили върху нещо, което другите смятат за непостижимо..
           Всеки проблем поражда решение. Всяко решение поражда нови проблеми. Това е цената на опита...

         Иван Попов
         Директор „Информация, контакти, проекти”
         На Европейски интернационален портал От ВАС за ВАС: http://www.fromyouforyou.eu/ и http://www.otvaszavas.eu/
       E-mail: contacts@fromyouforyou.eu      Skype: contacts@fromyouforyou.eu
         Модули:  http://aposasgiasas.fromyouforyou.euhttp://odwasdlawas.fromyouforyou.euhttp://otvasdliavas.fromyouforyou.eu
         Форуми: http://forum-otvaszavas-bg.otvaszavas.euhttp://forum-fromyouforyou-en.otvaszavas.euhttp://forum-otvasdliavas-ru.otvaszavas.eu
 

иван попов
иван попов
иван попов