ИВАН ПОПОВ

2D/3D дизайнер,  фотограф-художник, системен администратор

   Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за благото на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо.

                                                                                                                                                                                                                        Константин Йосиф Иречек

   Дизайнерски услуги

    Обучение по Концептуален уникален Web дизайн с авангардни технологии на Adobe Corp.

    Курс по фотография - документална, рекламна, художествена, сюреалистична, журналистическа фотография

Оптична и цифрова фотография - документална, рекламна, художествена, сюреалистична и журналистическа фотография

Анимация, Постпродукция DVCPRO, HDTV, TV,  CorpMPEG4

Заснемане, монтаж, 2D и 3D ефекти на видеоклипове

Вграждане на дикторски текст, запис и добавяне дикторски звук във видеоклипове

Извличане на аудиозаписи от видеоклипове и видеофилми

Обучение по първоначален дизайн и изготвяне на реклама

Дизайн и изготвяне на електронна реклама - фирмени презентации, представяне на продукти и услуги, статични и анимирани  банери и др.

Дизайн и изготвяне на интернет реклама - фирмено представяне в интернет, представяне на продукти и услуги, позициониране на банери и др.

Дизайн и изготвяне на печатна реклама - фирмен знак, търговска марка, флаери, каталози, календари, визитни картички и др.

Дизайн и изготвяне на еднократни и периодични печатни издания - книги, брошури, справочници, указатели и др.

Предпечатна подготовка на издания - цветоотделяне, цветни проби, оформяне на печатни коли, проверка на шрифтове и др.

     Проектиране, конструктуиране и изграждане на Концептуални уникални Web сайтове, портали, портфолио, лични страници

Редизайн на сайтове, портали, портфолио, лични страници

Цифрова обработка на графики и фотографии - корекция на мащаб, наклон, цвят, контраст, цветен шум, изрязване на фрагменти, сглобяване на изображение

 

 

 

  Интернет услуги

Избиране, регистриране и инсталиране в подходящ хостинг на домейни и Add-On домейни

Хостване и администриране на интернeт страници, сайтове, портали

Актуализиране на информация в интернeт страници, сайтове, портали

Създаване, настройване и управление на имейл акаунти

Прехвърляне на сайтове и домейни от един на друг хост

Поддържане, SEO оптимизиране, регистриране в търсещи машини и насочващи сайтове на сайтове и портали

Популяризиране на сайтове и портали в определени географски райони

Абонаментно поддържане на сайтове и портали

 

   Компютърни услуги

Абонаментно поддържане на компютърни системи и локални компютърни мрежи

Премахване на вируси и троянски коне, създаване и настройване на антивирусна защита

Възстановяване на изтрити данни от твърди дискове, флаш устройства

Почистване на компютърни компоненти от прах

 

   Софтуер

Инсталиране и преинсталиране на операционни системи и приложен софтуер

Обучение на служители за работа с компютърни системи, периферия, софтуер

Инсталиране и актуализиране на драйвери

Превеждане на приложни програми от английски и руски на български език

И други процедури и операции при конкретно възникнали проблеми

 

   Хардуер

Диагностика на дънни платки, видеокарти, мрежови карти,

твърди дискове, монитори, рутери, суичи

Ремонт на компютри, лаптопи, принтери, скенери и друга периферия

Подмяна на вентилатори, захранващи блокове, кабели, дънни платки,

видеокарти, мрежови карти, твърди дискове, монитори, рутери, суичи

Отстраняване на хардуерни и софтуерни проблеми

Създаване и настройване на безжичен и кабелен интернет

Изграждане и поддържане на локални компютърни мрежи

И други процедури и операции при конкретно възникнали проблеми с хардуера

Асемблиране, инсталиране, абонаментно поддържане на компютри и компютърни мрежи

 

 

   Експертни услуги

     Обучение по Дигитален маркетинг

     Обучение по Защита на информацията в компютърни системи, мрежи, Web сайтове

     Обучение по Стратегии за издирване и използване на електронна информация

Организиране и провеждане на Webinari

Инсталиране, организиране и провеждане на онлайн обучения

Интернет маркетинг - проучване и изготвяне на маркетингова стратегия за фирмен сайт, продукти, услуги

Прилагане на интернет маркетингова стратегия за фирмен сайт, продукти, услуги

Съдействие за регистриране на фирмен знак и търговска марка

Анализ и експертиза на оптична и цифрова фотография

Анализ и експертиза на видеозаписи

 

 

   Успелите можещи са се съсредоточили върху нещо, което другите смятат за непостижимо...

              Всеки проблем поражда решение. Всяко решение поражда нови проблеми. Това е цената на опита...

 

             Иван Попов

       Създател и владетел на Европейски интернационален портал От ВАС за ВАС: http://www.fromyouforyou.eu  и  http://www.otvaszavas.eu 

       E-mail: contacts@fromyouforyou.eu