и
Home - начална страница
ФОТОГРАФИЯ
и
и
Първоначален курс по фотография
и
  Целта на този курс е да се придобият знания и умения за фотографиране на различни обекти. 

   Курсистите се запознават с фотографска техника, фотостилистика.
   Усвояват умения за заснимане на фотоизображения и обработката им с приложни програми.

   Курсът е 40 астрономически часа организирани в пет дни. 
   От които 1-ви ден теория 8 часа, 2-ри ден практика 8 часа, 3-ти ден теория 8 часа,  4-ри ден практика 8 часа, 5-ри ден анализ на заснетите от курсистите фотографии и компютърна обработка на фотоизображения 8 часа.

   Курсът се води от фотограф-художникът Иван Попов, един от първите изявени представители на българското сюреалистично фотоизкуство. Член на Съюза на Българските журналисти, Директор „Информация, контакти, проекти” на Европейски интернационален портал From YOU for YOU

  Програмата на курса предвижда и прецизно индивидуално обучение.

и
Творби на курсистите се експозират в интернет галерия на Портал От ВАС за ВАС

Цената на курса е 200.00 лева
 

За повече информация -  0879 529 508
E-mail: contacts@fromyouforyou.eu

и
Курс по фотография воден от фотограф-художника Иван Попов
и
  Copyright  ©  Иван Попов