СТРАТЕГИИ ЗА ИЗДИРВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА ИНФОРМАЦИЯ

Модул   Издирване на електронна информация

Модул   Използване на електронна информация

Модул   Измами в Интернет

Модул   Опасности в Интернет

Модул   Как да се защитим от измами и опасности в Интернет

Модул   Web пространство

Модул   Социални мрежи

Модул   Облачни услуги

Модул   Методология на издирване и използване на електронна информация

консултант и преподавател Иван Попов

За повече информация:

E-mail: contacts@fromyouforyou.eu