ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

В КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, МРЕЖИ И WEB САЙТОВЕ

Модул Фирмена сигурност

Модул Компютри

Модул Стандарти, изисквания, управление на риска

Модул Заплахи

Модул Вируси и вредоносни програми, антивирусен софтуер

Модул Защита на компютърни системи и мрежи

Модул Информационна инфраструктура

Модул Информационна сигурност

Модул Методология, политика на информационната сигурност, оценка на риска, ниво на загубите

Модул Web сайтове, портали

Лектор: Иван Попов